Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,80 lei