Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

31,86 lei