Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,79 lei