Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

23,70 lei