Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,44 lei