Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

22,37 lei