Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,34 lei