Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,45 lei