Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,60 lei