Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,39 lei