Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,84 lei