Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,48 lei