Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,96 lei