Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

20,66 lei