Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,45 lei