Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

30,25 lei