Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

40,76 lei