Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,80 lei