Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

29,18 lei