Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,00 lei