Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,46 lei