Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,61 lei