Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

42,61 lei