Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,55 lei