Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,32 lei