Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

59,96 lei