Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,73 lei