Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,12 lei