Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,62 lei