Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,96 lei