Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,69 lei