Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,64 lei