Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

14,42 lei