Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,15 lei