Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

24,32 lei