Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,61 lei