Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

47,58 lei