Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

41,97 lei