Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

58,62 lei