Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,70 lei