Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

34,52 lei