Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

26,62 lei