Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,22 lei