Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,90 lei