Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

55,48 lei