Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,73 lei