Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

51,85 lei