Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

29,94 lei