Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

31,23 lei