Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

30,43 lei